Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. 1.2.112/2017)
Градска управа града Пожаревца
26.јун.2017 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.65./2017)
Градска управа града Пожаревца
26.јун.2017 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.64/2017)
Градска управа града Пожаревца
26.јун.2017 до 09ч
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.74/2017)
Градска управа града Пожаревца
23.јун.2017 до 09ч
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.87/2017)
Градска управа града Пожаревца
23.јун.2017 до 00ч
Print and PDF
(ЈН бр. 8/2017)
Градска управа града Пожаревца
22.јун.2017 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.78./2017)
Градска управа града Пожаревца
21.јун.2017 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.20/2017)
Градска управа града Пожаревца
21.јун.2017 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 3/2017)
Скупштина града Пожаревца
14.јун.2017 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 18/2017)
Градска управа града Пожаревца
05.јун.2017 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 17/2017)
Градска управа града Пожаревца
29.мај.2017 до 12ч
Print and PDF
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. 1.2.63/2017)
Градска управа града Пожаревца
25.мај.2017 до 09ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 16/2017)
Градска управа града Пожаревца
22.мај.2017 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.52/2017)
Градска управа града Пожаревца
22.мај.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 15/2017)
Градска управа града Пожаревца
19.мај.2017 до 11ч
Затворена
Print and PDF