Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
Назив/Број/Наручилац Рок
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. ЈН ОП 3/2017)
Градска управа града Пожаревца
16.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 3/2017)
Градоначелник града Пожаревца
14.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.12/2017)
Градска управа града Пожаревца
14.мар.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 2/2017)
Градска управа града Пожаревца
13.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 2/2017)
Скупштина града Пожаревца
10.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.78/2017)
Градска управа града Пожаревца
08.мар.2017 до 09ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.67/2017)
Градска управа града Пожаревца
06.мар.2017 до 09ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2017)
Скупштина града Пожаревца
02.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 5/2017)
Градска управа града Пожаревца
02.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 3/2017)
Градска управа града Пожаревца
27.феб.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2017)
Градска управа града Пожаревца
23.феб.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 4/2017)
Градска управа града Пожаревца
21.феб.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 2/2017)
Градска управа града Пожаревца
20.феб.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 015-404-47/17)
Градска управа града Пожаревца
20.феб.2017 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.39/2017)
Градска управа града Пожаревца
20.феб.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF