Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Информатор о раду Градске општине Костолац (3,7 MiB, 4.593 преузимања)

  Одлука о организацији Градске управе града Пожаревца (109,2 KiB, 722 преузимања)

  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених (215,2 KiB, 74 преузимања)

  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 585 преузимања)

  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 329 преузимања)

  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 153 преузимања)

  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 372 преузимања)

  План набавки за 2014. годину (440,4 KiB, 1.398 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 105 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2014 (924,9 KiB, 444 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2013 (898,7 KiB, 500 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 203 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2014 (547,0 KiB, 644 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2013 (494,9 KiB, 858 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.551 преузимања)

  Пословник Скупштине града Пожаревца (186,6 KiB, 817 преузимања)

  Статут града Пожаревца (675,1 KiB, 3.845 преузимања)

  Колективни уговор Градске управе (213,7 KiB, 423 преузимања)

  Анекс I колективног уговора (28,4 KiB, 361 преузимања)

  Анекс II колективног уговора (27,8 KiB, 330 преузимања)

  Анекс III колективног уговора (153,6 KiB, 82 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/