Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Информатор о раду Градске општине Костолац (3,7 MiB, 4.402 преузимања)

  Одлука о организацији Градске управе града Пожаревца (109,2 KiB, 705 преузимања)

  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених (120,1 KiB, 47 преузимања)

  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 559 преузимања)

  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 300 преузимања)

  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 133 преузимања)

  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 355 преузимања)

  План набавки за 2014. годину (440,4 KiB, 1.378 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 90 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2014 (924,9 KiB, 425 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2013 (898,7 KiB, 478 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 180 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2014 (547,0 KiB, 622 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2013 (494,9 KiB, 836 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.524 преузимања)

  Пословник Скупштине града Пожаревца (186,6 KiB, 799 преузимања)

  Статут града Пожаревца (255,7 KiB, 3.759 преузимања)

  Колективни уговор Градске управе (213,7 KiB, 402 преузимања)

  Анекс I колективног уговора (28,4 KiB, 340 преузимања)

  Анекс II колективног уговора (27,8 KiB, 314 преузимања)

  Анекс III колективног уговора (153,6 KiB, 70 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/