Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Информатор о раду Градске општине Костолац (3,7 MiB, 4.662 преузимања)

  Одлука о организацији Градске управе града Пожаревца (109,2 KiB, 730 преузимања)

  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених (215,2 KiB, 86 преузимања)

  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 594 преузимања)

  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 358 преузимања)

  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 160 преузимања)

  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 385 преузимања)

  План набавки за 2014. годину (440,4 KiB, 1.408 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 111 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2014 (924,9 KiB, 460 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2013 (898,7 KiB, 508 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 223 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2014 (547,0 KiB, 655 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2013 (494,9 KiB, 869 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.571 преузимања)

  Пословник Скупштине града Пожаревца (186,6 KiB, 828 преузимања)

  Статут града Пожаревца (675,1 KiB, 3.888 преузимања)

  Колективни уговор Градске управе (213,7 KiB, 434 преузимања)

  Анекс I колективног уговора (28,4 KiB, 370 преузимања)

  Анекс II колективног уговора (27,8 KiB, 342 преузимања)

  Анекс III колективног уговора (153,6 KiB, 91 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/