Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Информатор о раду Градске општине Костолац (3,7 MiB, 4.763 преузимања)

  Одлука о организацији Градске управе града Пожаревца (109,2 KiB, 751 преузимања)

  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених (211,8 KiB, 116 преузимања)

  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 615 преузимања)

  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 408 преузимања)

  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 180 преузимања)

  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 405 преузимања)

  План набавки за 2014. годину (440,4 KiB, 1.426 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 128 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2014 (924,9 KiB, 487 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2013 (898,7 KiB, 526 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 261 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2014 (547,0 KiB, 681 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2013 (494,9 KiB, 891 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.614 преузимања)

  Пословник Скупштине града Пожаревца (186,6 KiB, 846 преузимања)

  Статут града Пожаревца (675,1 KiB, 3.972 преузимања)

  Колективни уговор Градске управе (213,7 KiB, 506 преузимања)

  Анекс I колективног уговора (28,4 KiB, 408 преузимања)

  Анекс II колективног уговора (27,8 KiB, 367 преузимања)

  Анекс III колективног уговора (153,6 KiB, 117 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/