‘Gradska uprava’

Načelnik gradske uprave

bojan_kuzmanovic_Nacelnik_GU Bojan Kuzmanović Bojan Kuzmanović rođen je u Požarevcu 17. novembra 1968. godine. U Požarevcu je završio osnovnu školu i srednju školu. Nakon završene Požarevačke gimnazije upisuje Pravni fakultet u  Beogradu. Radni odnos je zasnovao u Skupštini opštine Požarevac 1995. godine u Službi za skupštinske...

Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove

11 ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU I SKUPŠTINSKE POSLOVE Načelnik Odeljenja: Zorica Marković Tel: 012/539-670 A) ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU Šef Odseka: Miroslav Ungurjanović Telefon: 012/539-606 ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU je organizovan u Odeljenju za opštu upravu i skupštinske poslove. Odsek obavlja poverene poslove i poslove iz...

Odeljenje za finansije i javne nabavke

11 ODELjENjE ZA FINANSIJE I JAVNE NABAVKE Načelnik Odeljenja: Milan Dabić Tel: 012/539-711 A) ODSEK ZA BUDžET Šef Odseka: Jelena Petrović Telefon: 012/539-714 Odsek za budžet i finansije obavlja poslove koji se odnose na: -          izradu stručnog Uputstva sa osnovnim ekonomskim smernicama za pripremu nacrta...

Odeljenje za privredu, lokalno ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine

_Pozarevac ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Načelnik Odeljenja: Milutin Vasić Tel: 012/539-617 Odeljenje za privredu, finansije i trezor obavlja poslove koji se odnose na budžet, trezor, javna preduzeća, fondove i ustanove čiji je osnivač grad Požarevac, prati i kontroliše...

Odeljenje za društvene delatnosti

_Pozarevac ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI Načelnik Odeljenja: Milena Nestorović Tel: 012/539-677, Kanc. 131 U Odeljenju za društvene delatnosti, obrazovani su: 1. Odsek za poslove društvenih delatnosti 2. Odsek za finansijsku podršku porodici sa decom i društvenu brigu o deci ODSEK ZA POSLOVE DRUŠTVENIH DELATNOSTI Šef...

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

11 ODELjENjE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE Načelnik Odeljenja : Vojislav Pajić Tel: 012/539-649 Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove ima sledeće Odseke: - Odsek za urbanizam i planiranje, kanc. 105: 012/539-647, kanc. 137: 012/539-743 - Odsek za građevinske poslove, kanc. 106: 012/539-744 i...

Odeljenje za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj

11 ODELjENjE ZA IMOVINSKO-PRAVNE, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ Načelnik Odeljenja : Dragana Živanović Tel: 012/539-638 Odeljenje za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj ima sledeće Odseke -Odsek za imovinsko pravne poslove; -Odsek za komunalne i saobraćajne poslove; Odeljenje za imovinsko pravne komunalne poslove i...

Odeljenje za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije

11 ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE                                                                                           NAČELNIK : Olivera Najdanović                                                                                         Tel: 012/539-782 U Odeljenju za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije  u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mesta, a na osnovu propisanih načela, obrazovani su odseci kao unutrašnje...

Odeljenje za poslove lokalne poreske administracije

11 ODELjENjE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE Načelnik Odeljenja: Dušanka Begović e-mail: dbegovic(@)pozarevac.rs Tel: 012/539-773   Rukovodi radom odeljenja. Organizuje i prati kontinuirano, blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz delokruga odeljenja  u skladu sa propisima. Pruža potrebnu stručnu pomoć u izvršavanju najsloženijih poslova iz delokruga odeljenja. Odgovoran...