Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Oдржавање улица, локалних путева, тротоара, мостова и других грађевинских објеката на путевима, по партијама
Број 1.2.76/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 24.мар.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 22.феб.2017
Документација
Напомене