Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Чишћење кишне канализације, сливника, колектора и таложника, по партијама
Број 1.2.64/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 27.мар.2017 до 09ч 00м
Затворена
Датум објаве 23.феб.2017
Документација
Напомене