Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Kанцеларијски материјал
Број 4/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 27.мар.2017 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 24.феб.2018
Документација
Напомене