Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Набавка дечјих аутоседишта
Број 1.1.16/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 20.мар.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 07.мар.2017
Документација
Напомене