Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Набавка услуга-Интервенције на водотоцима II категорије
Број 1.2.81/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 20.апр.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 20.мар.2017
Документација
Напомене