Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа
Број 1.3.14 ./2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 20.апр.2017 до 09ч 00м
Затворена
Датум објаве 21.мар.2017
Документација
Напомене