Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Медијске услуге радија
Број 2/2017
Наручилац Скупштина града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 03.мај.2017 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 03.апр.2017
Документација
Напомене