Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Израда ПДР пристаништа у Костолцу
Број 1.2.83/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 18.апр.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 04.апр.2017
Документација
Напомене