Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу
Број 12/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 03.мај.2017 до 12ч 00м
Датум објаве 20.апр.2017
Документација
Напомене