Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Геодетске подлоге
Број 1.2.68/2017 и 1.2.69/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 18.мај.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 27.апр.2017
Документација
Напомене Обавештење о обустави поступка јавне набавке