Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Услуге штампања
Број 15/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 19.мај.2017 до 11ч 00м
Затворена
Датум објаве 10.мај.2017
Документација
Напомене