Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Израда пројектне документације за реконструкцију простора код Чикоша,
Број 1.2.60/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 04.јул.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 01.јун.2017
Документација
Напомене Јавно отварање понуда биће обављено дана 04.07.2017 године у 11 часова у сали 11 Градске управе
ljubinka.savic@pozarevac.rs