Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Замена застареле расвете у Хали спортова у Пожаревцу
Број 1.3.80/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 17.јул.2017 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 06.јун.2017
Документација
Напомене