Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Услуге физичког обезбеђења објеката на Хиподрому, ул. Илије Гојковића бб
Број ЈН ОП 13/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 06.јул.2017 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 06.јун.2017
Документација
Напомене