Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Пројекат техничког регулисања за уличну мрежу града Пожаревца
Број 1.2.56/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 10.јул.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 07.јун.2017
Документација
Напомене