Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Пројекат реконструкције подтрибинског простора и ложе трибина на Градском хиподрому
Број 1.2.46/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 13.јул.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 12.јун.2017
Документација
Напомене