Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Пројекат светлосне сигнализације на укрштању улица Братства и јединства и Вељка Влаховића
Број 1.2.52/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 17.јул.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 14.јун.2017
Документација
Напомене