Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији града Пожаревца
Број 1.1.25/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 19.јул.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 16.јун.2017
Документација
Напомене