Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Надзор – Адаптација и санација објекта основне школе "Јован Цвијић" у Костолцу
Број 1.2.124/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 20.јул.2017 до 09ч 00м
Затворена
Датум објаве 19.јун.2017
Документација
Напомене