Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Вршење стручног надзора над извођењем радова и извршењем услуга
Број 1.2.124/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 07.авг.2017 до 10ч 00м
Датум објаве 07.јул.2017
Документација
Напомене