Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Иновирани пројекат кишне канализације у Кленовнику
Број 1.2.108/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 25.јул.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 12.јул.2017
Документација
Напомене