Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Еколошки дом – санација кровног покривача
Број број 1.3.6/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 14.авг.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 13.јул.2017
Документација
Напомене