Регистар прописа

Претрага: Download Преузми Регистар прописа
Област Службени гласник
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Статут Града Пожаревца, 4/13-1-пречишћен текст;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Пословник Скупштине Града Пожаревца, 2/08-17;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Закључак о успостављању братских односа и сарадње између Града Пожаревца и града Јањине у Грчкој, 3/93-52;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Закључак о успостављању братских односа и сарадње између Града Пожаревца и града Ченгчуоуа (Зхенгзхоуа ) у Кини, 3/93-53;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Закључак о успостављању братских односа и сарадње између Града Пожаревца и града Бет Шемена у Изреалу, 4/91-72;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Закључак о успостављању братских односа и сарадње између Града Пожаревца и града Сент Андреје у Мађарској, 5/89-73;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Повеља о успостављању братске сарадње градова Пожаревца и Бара (усвојена на свечаној седници СО Пожаревац 15.10.1972.године и седници СО Бар 24.11.1972. године);
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Одлука о успостављању сарадње општине Пожаревац са општином Обилић на Косову, 1/89-6;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Одлука о успостављању братских односа и сарадње између Града Пожаревца Република Србија и општине Решица у Румунији, 5/10-76; (Повеља о братимљењу потписана у Пожаревцу 11.06.2011. године, а њена фотокопија се налази у седници Скупштине од 23.04.2010. године)
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Одлука о успостављању сарадње између Града Пожаревца у Републици Србији и општине Љубиње у Републици Српској, Босна и Херцеговина, 1/13-1;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Одлука о успостављању сарадње између Града Пожаревца у Републици Србији и општине Борисов у Републици Белорусији, 13/13-45;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Одлука о успостављању сарадње између Града Пожаревца у Републици Србији и Муниципијалног реона Волоколамск у Московској области у Руској Федерацији, 13/13-46;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Одлука о накнадама одборника Скупштине Града Пожаревца, чланова скупштинских радних тела, чланова Градског већа Града Пожаревца и чланова радних тела Градског већа, 1/11-33, 8/15-98;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 6. мај 2012. године, 3/12-1 ;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца одржаним 6.5.2012. године, 7/12-1;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Извештај о додељеним мандатима одборника Скупштине Града Пожаревца, 8/12-32 и 33, 5/13-1;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Пожаревца, 6/16-1;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине Града Пожаревца, 6/16-4,5,6;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Решење о избору председника Скупштине Града Пожаревца (Бојан Илић), 6/16-2;
СКУПШТИНА ГРАДА
Пожаревац
Решење о избору заменика председника Скупштине Града Пожаревца (Милић Јовановић, 6/16-2;