Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca, 1/2010-38;
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne policije, 1/10-43;
Komunalne delatnosti
Požarevac
Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Požarevca, 1/10-38;
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Statuta Gradske opštine Kostolac, 1/10-52;
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Poslovnika Skupštine Gradske opštine Kostolac, 1/10-53;
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Odluke o naknadama odbornika Skupštine Gradske opštine Kostolac, članova skupštinskih radnih tela, članova Veća Gradske opštine Kostolac i članova radnih tela Veća Gradske opštine Kostolac, 1/10-53;
VEĆE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Poslovnik o radu Veća Gradske opštine Kostolac, 1/10-43;
UPRAVA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Odluke o Upravi Gradske opštine Kostolac, 1/10-53;