Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Požarevca, 1/11-120, 2/12-117, 8/12-79, 13/13-55, 1/15-31, 6/16-7;
GRADSKO VEĆE
Požarevac
Poslovnik o radu Gradskog veća Grada Požarevca,1/15-32, 7/15-11;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Požarevca za 2014. godinu, 1/15-29;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktora JP “Toplifikacija” u Požarevcu (Dejan Dačić), 1/15-30;
JP «LjUBIČEVO»
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktora JP “Ljubičevo” u Požarevcu (Mirko Stojanović), 1/15-31;
Građevinsko zemljište
Požarevac
Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca, 1/15-11;