Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Toplifikacija”, 2/13-11;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju JKP "Vodovod i kanalizacija", 2/13-20;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju JKP "Komunalne službe", 2/13-28;
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA“
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju JP „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“, 2/13-1;
JRDP „RADIO POŽAREVAC“
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju JRDP “Radio Požarevac”, 2/13-55, 4/13-40;
JP «LjUBIČEVO»
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju JP “Ljubičevo” u Požarevcu, 2/13-46;
MESNE ZAJEDNICE I SAMODOPRINOS
Požarevac
Odluka o mesnim zajednicama 8/10-1-prečišćen tekst, 2/13-64;
Privremeni objekti
Požarevac
Pravilnik o tehničkim uslovima za postavljanje letnjih bašti na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca, 2/13-125, 4/14-97, 6/14-14;
Privremeni objekti
Požarevac
Pravilnik o uslovima, nameni i izgledu kioska koji se nalaze na teritoriji Grada Požarevca, 2/13-130;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije „Bloka Sinđelićeve i Jug Bogdanove ulice“ u Požarevcu, 2/13-65;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Plan detaljne regulacije „Blok Sinđelićeve i Jug Bogdanove ulice“ u Požarevcu, 2/13-66;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Pravilnik o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac, 2/13-131, 3/14-18, 6/15-293;