Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Statut Grada Požarevca, 4/13-1-prečišćen tekst;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Saveta za zapošljavanje Grada Požarevca i o razrešenju i imenovanju njegovih članova (ne postoji obaveza obrazovanja), 4/13-119, 6/15-290 ;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Komisije za planove Grada Požarevca i o razrešenju i imenovanju predsednika, članova i sekretara, 4/13-118, 6/15-290;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za građevinsko zemljište Skupštine Grada Požarevca, 4/13-116;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za mlade Grada Požarevca, 4/13-120;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za održivi razvoj Grada Požarevca, 4/13-121, 7/14-38;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za davanje predloga naziva ulica i trgova Grada Požarevca, 4/13-121;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje pritužbi na rad komunalnih policajca i o razrešenju i imenovanju predsednika i članova, 4/13-122, 7/14-37;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Odbora za bezbednost Grada Požarevca, i o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova, 4/13-123, 6/13-41, 8/13-59, 3/15-199, 6/15-289, 8/15-107;
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona u organima Gradske uprave, 4/13-144;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Pravilnik o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama, 4/13-148;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Uputstvo o radu trezora Grada Požarevca, 4/13-157;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
4/13-54, 13/14-353;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Statut JP „Toplifikacija“, 4/13-54, 13/14-353;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac, 4/13-63;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Statut JKP „Vodovod i kanalizacija“ 4/13-63;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP “Komunalne službe” u Požarevcu, 4/13-72;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Statut JKP „Komunalna službe“, 4/13-73;
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA“
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Direkcije, 4/13-44;
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA“
Požarevac
Statut JP „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“, 4/13-44;