Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, 8/13-59, 4/14-96;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju JKP “Parking servis” Požarevac (prečišćen tekst), 4/14-77;
FONDACIJA MILENIN DOM - GALERIJA MILENE PAVLOVIĆ-BARILI
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Fondacije Milenin dom – Galerija „Milena Pavlović-Barili“ u Požarevcu, 4/09-149, 4/14-96;
FONDACIJA MILENIN DOM - GALERIJA MILENE PAVLOVIĆ-BARILI
Požarevac
Statut Fondacije Milenin dom – Galerija Milene Pavlović-Barili, 4/09-149, 4/14-97;
BUDžETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Požarevac
Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca za 2014. godinu, 4/14-86, 3/15-115;
Privremeni objekti
Požarevac
Pravilnik o tehničkim uslovima za postavljanje letnjih bašti na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca, 2/13-125, 4/14-97, 6/14-14;
Privremeni objekti
Požarevac
Odluka o utvrđivanju zakupa na površinama javne namene za postavljanje privremenih objekata, 4/11-60, 4/13-39, 4/14-75;
Poslovni objekti
Požarevac
Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor, 4/14-73, 13/14-122;
Nepokretnosti u javnoj svojini
Požarevac
Odluka o utvrđivanju organa nadležnog za pripremu akata za odlučivanje o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini Grada Požarevca, 4/14-75;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije izvorišta „Ključ“ u Požarevcu, 4/14-41;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Plan detaljne regulacije izvorišta „Ključ“ u Požarevcu, 4/14-43;