Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Odluka o pristupanju Gradske opštine Kostolac članstvu u poslovno udruženje Klaster transporta i logistike Vojvodine, 4/15-26;
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu povelja i nagrada, 4/15-51;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Rešenje o imenovanju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Izborne komisije Gradske opštine Kostolac u Kostolcu, 2/14-2, 4/15-27;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za mandatno imunitetska pitanja, 2/14-4, 4/15-27;
FINANSIRANjE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Gradske opštine Kostolac za 2014. godinu, 4/15-25;