Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za privatno preduzetništvo Skupštine Grada Požarevca, 4/13-115, 8/13-61, 18/13-64, 6/15-291;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Saveta za zapošljavanje Grada Požarevca i o razrešenju i imenovanju njegovih članova (ne postoji obaveza obrazovanja), 4/13-119, 6/15-290 ;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Komisije za planove Grada Požarevca i o razrešenju i imenovanju predsednika, članova i sekretara, 4/13-118, 6/15-290;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Saveta za socijalnu politiku Grada Požarevca i o razrešenju i imenovanju predsednika i članova (ne postoji obaveza obrazovanja) 8/13-64, 6/15-290;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i o razrešenju i imenovanju predsednika, članova i sekretara, 8/13-63, 13/13-56, 3/15-199, 6/15-289;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Odbora za bezbednost Grada Požarevca, i o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova, 4/13-123, 6/13-41, 8/13-59, 3/15-199, 6/15-289, 8/15-107;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o završnom računu budžeta Grada Požarevca za 2014. godinu, 6/15-1;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP “Toplifikacija” u Požarevcu, 6/13-28, 6/15-286;
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA“
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP “Direkcija za izgradnju grada Požarevca“, 6/13-30, 7/14-39, 6/15-286;
JP «LjUBIČEVO»
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP “Ljubičevo”, 6/13-32, 6/15-287;
NARODNA BIBLIOTEKA «ILIJA M. PETROVIĆ»
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ustanove Narodna biblioteka “Ilija M.Petrović” u Požarevcu, 8/12-53, 10/12-362, 6/13-34, 3/14-14, 6/15-288;
CENTAR ZA KULTURU
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ustanove Centar za kulturu u Požarevcu, 6/13-36, 6/15-288;
JAVNA USTANOVA KULTURNO-SPORTSKI CENTAR «POŽAREVAC»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove kulturno-sportski centar „Požarevac“, 6/15-270;
JAVNA USTANOVA KULTURNO-SPORTSKI CENTAR «POŽAREVAC»
Požarevac
Statut Javne ustanove kulturno - sportski centar „Požarevac“ u Požarevcu, 6/15-270;
TURISTIČKA ORGANIZACIJA POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Turističke organizacije Požarevac, 8/12-56, 6/13-37, 6/15-288;
OSNOVNE ŠKOLE
Požarevac
Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ «Desanka Maksimović» u Požarevcu, 6/14-7, 6/15-292;
OSNOVNE ŠKOLE
Požarevac
Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ «Miloš Savić» u Lučici, 6/14-13, 10/14-44, 6/15-292;
MESNE ZAJEDNICE I SAMODOPRINOS
Požarevac
Odluka o obrazovanju Odbora za praćenje programa i realizacije samodoprinosa za područje gradova Požarevca i Kostolca, 4/2001-70, 5/05-29, 6/15-269;
Privremeni objekti
Požarevac
Zaključak o prihvatanju predloga Plana lokacija halo govornica na javnim površinama, 6/15-294;
Privremeni objekti
Požarevac
Plan lokacija halo govornica na javnim površinama,6/15-295;