Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
PRIVREDA I POLjOPRIVREDA
Požarevac
Odluka o usvajanju Operativnog plana zaštite od poplava i bujica, 10/09-33;
PRIVREDA I POLjOPRIVREDA
Požarevac
Operativni plan zaštite od poplava, bujica i atmosferskih nepogoda na području Grada Požarevca, 10/09-34;
Komunalne delatnosti
Požarevac
Odluka o sahranjivanju i grobljima na području Grada Požarevca, 4/09-54, 10/09-30;
Izgradnja objekata
Požarevac
Odluka o poveravanju, načinu organizovanja i sprovođenja tehničkog pregleda građevinskih objekata, 10/09-41, 3/14-3 (poslovi povereni Direkciji , koja obrazuje i komisiju).
Građevinsko zemljište
Požarevac
Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta, 3/09-92, 10/09-28 (zone grada);