Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Odluka o naknadi predsedniku, članovima i sekretaru, koji učestvuju u radu Komisije za planove Grada Požarevca, 10/13-15, 7/15-5;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Komisije za komasaciju Grada Požarevca i o razrešenju i imenovanju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika, 8/13-61,10/13-225;
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Odluka o organizaciji Gradske uprave Grada Požarevca, 10/13-1;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" (Saša Valjarević), 10/13-219;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktora JKP "Komunalne službe", (Slobodan Jović), 10/13-220;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktora JKP ”Parking servis” u Požarevcu (Verica Savić), 10/13-221;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Parking servis“ u Požarevcu, 6/13-31, 10/13-225,13/14-356;
APOTEKA POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktora Apoteke Požarevac u Požarevcu (Nebojša Jorgovanović), 10/13-224;