Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Odluka o upotrebi grba i zastave Grada Požarevca, 1/09-13, 13/12-44;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o lokalnim administrativnim taksama, 3/09-58, 13/12-48;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, 13/12-40;
PREDŠKOLSKA USTANOVA „LjUBICA VREBALOV“
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o radnom vremenu objekata Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ u Požarevcu, 13/12-65;
CENTAR ZA KULTURU
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove Centar za kulturu u Požarevcu, 1/11-56, 13/12-68;
CENTAR ZA KULTURU
Požarevac
Statut ustanove Centar za kulturu u Požarevcu, 1/11-56, 13/12-68;
Komunalne delatnosti
Požarevac
Odluka o držanju domaćih životinja na području Grada Požarevca, 4/09-49, 6/11-28, 11/12-20, 13/12-60;
FINANSIRANjE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2013. godinu, 13/12-86;