Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Požarevca, 13/13-60, 7/14-41, 13/14-357, 11/15;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o obavezu podnošenje poreskih prijava za utvrđivanja poreza na imovinu nepokretnosti obveznika koji ne vode poreske knjige, koji se nalaze na teritoriji Grada Požarevca, 13/14-108;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
4/13-54, 13/14-353;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Statut JP „Toplifikacija“, 4/13-54, 13/14-353;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga na teritoriji Grada Požarevca, 13/14-118, 3/15-112;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, 13/14-344;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Cenovnik usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“Požarevac, 13/14-344;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga na teritoriji Grada Požarevca, 13/14-118, 3/15-112;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga JKP „Komunalne službe“ Požarevac 13/14-345;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Novi Cenovnik usluga JKP „Komunalne službe“, 13/14-346;
JRDP „RADIO POŽAREVAC“
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga JRDP „Radio Požarevac“ Požarevac, 13/14-349;
JRDP „RADIO POŽAREVAC“
Požarevac
Cenovnik usluga JRDP „Radio Požarevac“ Požarevac, 13/14-349;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Parking servis“ u Požarevcu, 6/13-31, 10/13-225,13/14-356;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga JKP „Parking servis“ Požarevac, 13/14-348;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Cenovnik usluga JKP „Parking servis“ Požarevac, 13/14-348;
PREDŠKOLSKA USTANOVA „LjUBICA VREBALOV“
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove “Ljubica Vrebalov“ u Požarevcu, 8/12-51, 11/12-26, 5/13-17, 6/13-33, 13/13-55, 13/14-356;
OSNOVNE ŠKOLE
Požarevac
Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ «Jovan Cvijić» u Kostolcu, 6/14-11, 13/14-357;
Poslovni objekti
Požarevac
Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor, 4/14-73, 13/14-122;
Nepokretnosti u javnoj svojini
Požarevac
Odluka o uslovima i visini naknade za uspostvljanje prava službenosti prolaza na površinama javne namene i nepokretnosti u javnoj svojini Grada Požarevca, 13/14-108;
Nepokretnosti u javnoj svojini
Požarevac
Odluka o o davanju na tekuće i investiciono održavanje objekta „Ekološki dom“ u okviru kompleksa Spomen – parka „Čačalica“ u Požarevcu, 13/14-109;