Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
Nepokretnosti u javnoj svojini
Požarevac
Odluka o davanju na tekuće i investiciono održavanje objekta Gradskog fudbalskog stadiona sa pratećim objektima u okviru kompleksa sportskih objekata u ulici Ilije Gojkovića u Požarevcu, 13/14-111;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Požarevca, 13/14-124;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Generalni i urbanistički plan Požarevca, 13/14-125;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja starih lica na teritoriji Grada Požarevca 2011-2015. godine, br.01-06-52/8 od 10.05.2011. godine (nije objavljen), 13/14-233;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom, 18/13-49, 13/14-117;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji za period 2015-2018, 13/14-294;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji za period 2015-2018, 13/14-294;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena Grada Požarevca 2015-2017.godina, 13/14-262;
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Požarevac
Rešenje o postavljanju Gradskog pravobranioca u Požarevcu (Snežana Mišić), 13/14-354;
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Požarevac
Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca u Požarevcu (Toplica Todorović), 13/14-354;
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Požarevac
Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca u Požarevcu (Dragica Despotović), 13/14-355;
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Požarevac
Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog javnog pravobranioca u Požarevcu (Marijana Tufegdžić), 13/14-355.
FINANSIRANjE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Odluka o raspoređivanju prihoda Gradske opštine Kostolac u 2015. godini, 13/14-100 ;