Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
Назив/Број/Наручилац Рок
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. 1/2014)
Градоначелник града Пожаревца
01.јан.1970 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 8/2013)
Градоначелник града Пожаревца
01.јан.1970 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 43/2013)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 27/2013)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.62/2017)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 09ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2015)
Скупштина града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2015)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 9/2014)
Градоначелник града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 4/2014)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 14/2013)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF