Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015-202, 3/15-127;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Odluka o organizaciji rada doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove na teritoriji Grada Požarevca i izdavanje potvrde o njihovoj smrti, 3/16-5;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Odluka o izmenama Odluke o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2014-2020. godine, 8/15-97;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Pravilnik o finansijskim ili sufinansijskim podsticajima mladim talentima-11/15-1;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji Grada Požarevca, 1/16-2;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Pravilnik o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac, 1/16-15;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Požarevca, 4/13-30, 13/13-39;
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Požarevac
Odluka o Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca, 10/14-33;
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Požarevac
Rešenje o postavljanju Gradskog pravobranioca u Požarevcu (Snežana Mišić), 13/14-354;
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Požarevac
Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca u Požarevcu (Toplica Todorović), 13/14-354;
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Požarevac
Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca u Požarevcu (Dragica Despotović), 13/14-355;
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Požarevac
Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog javnog pravobranioca u Požarevcu (Marijana Tufegdžić), 13/14-355.
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Statuta Gradske opštine Kostolac, 1/10-52;
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Statut Gradske opštine Kostolac, 2/10-1;
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Poslovnika Skupštine Gradske opštine Kostolac, 1/10-53;
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Poslovnik Skupštine Gradske opštine Kostolac, 2/10-21;
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Odluke o naknadama odbornika Skupštine Gradske opštine Kostolac, članova skupštinskih radnih tela, članova Veća Gradske opštine Kostolac i članova radnih tela Veća Gradske opštine Kostolac, 1/10-53;
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Odluka o naknadama odbornika Skupštine Gradske opštine Kostolac, članova stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Kostolac, članova Veća Gradske opštine Kostolac i članova stalnih i povremenih radnih tela Veća Gradske opštine Kostolac, 2/11-10;
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Odluke o izgledu i sadržini, upotrebi i zaštiti grba Gradske opštine Kostolac, 12/10-106;
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Odluka o izgledu, sadržini, upotrebi i zaštiti grba Gradske opštine Kostolac, 13/10-8;