Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu povelja i nagrada, 4/15-51;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za imenovanje i razrešenje Skupštine Gradske opštine Kostolac, 1/14-5;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Odluka o obrazovanju Saveta za ravnopravnost polova Skupštine Gradske opštine Kostolac, 7/13-12;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Poslovnik o radu Saveta za ravnopravnost polova Gradske opštine Kostolac, 7/13-14;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Saveta za ravnopravnost polova Skupštine Gradske opštine Kostolac, 2/14-7;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Rešenje o imenovanju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Izborne komisije Gradske opštine Kostolac u Kostolcu, 2/14-2, 4/15-27;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Poslovnik Izborne komisije Gradske opštine Kostolac, 3/11-132, 12/13-1;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Odluka o formiranju Komisije za građevinsko zemljište, 2/11-13;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Odluka o ustanovljenju nagrade i povelje, zvanja počasnog građanina i plakete Gradske opštine Kostolac, 1/12-20;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Odluka o dodeljivanju zvanja počasnog građanina Gradske opštine Kostolac Draganu Jovanoviću, direktoru Privrednog društva „Termoelektrane i kopovi Kostolac“, 1/12-24;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za mandatno imunitetska pitanja, 2/14-4, 4/15-27;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za propise, 2/14-5;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za privredu i finansije, 2/14-5;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za stambena pitanja, komunalne poslove i zaštitu životne sredine, 2/14-6;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Kostolac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za predstavke i predloge, 2/14-6;
VEĆE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Poslovnik o radu Veća Gradske opštine Kostolac, 1/10-43;
VEĆE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o prestanku funkcije predsednika Gradske opštine Kostolac (Borka Šutović), 11/14-1;
VEĆE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Gradske opštine Kostolac (Saša Pavlović), 11/14-1;
VEĆE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o izboru predsednika Gradske opštine Kostolac (Ivan Savić), 11/14-4;
VEĆE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o izboru zamenika predsednika Gradske opštine Kostolac (Saša Pavlović), 11/14-4;