Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
VEĆE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o prestanku mandata Veća Gradske opštine Kostolac, 11/14-1;
VEĆE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o izboru Veća Gradske opštine Kostolac, 11/14-4;
VEĆE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o prestanku mandata članu veća Gradske opštine Kostolac Slobodanu Gajiću, 5/15-1;
VEĆE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o prestanku mandata članu veća Gradske opštine Kostolac Predragu Slavkoviću, 10/15-27;
VEĆE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Kostolac Vesne Ljubisavljević, 5/15-1;
VEĆE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Kostolac Nikole Lazića, 10/15-27;
UPRAVA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Odluke o Upravi Gradske opštine Kostolac, 1/10-53;
UPRAVA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Odluka o upravi Gradske opštine Kostolac, br. 2/10-38, 17/13-14;
UPRAVA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Kostolac (Anđelija Milivojević 14.2.2013-14.2.2018), 12/13-1;
FINANSIRANjE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Odluka o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2015. godini,13/14 -100, 3/15-102, 9/15-110;
FINANSIRANjE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Odluka o raspoređivanju prihoda Gradske opštine Kostolac u 2015. godini, 13/14-100 ;
FINANSIRANjE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2013. godinu, 13/12-86;
FINANSIRANjE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Odluka o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2016. godinu,14/15-1;
FINANSIRANjE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Kostolac za 2014. godinu, 10/15-27;
FINANSIRANjE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC
Kostolac
Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Gradske opštine Kostolac za 2014. godinu, 4/15-25;
USTANOVE
Kostolac
Odluka o osnivanju Ustanove Centar za kulturu u Kostolcu, 1/12-12, 9/12-1;
USTANOVE
Kostolac
Rešenje o imenovanju v.d. direktora ustanove Centar za kulturu Kostolac u Kostolcu (Jelena Ilić), 2/15-2;
USTANOVE
Kostolac
Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora i vršioca dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za kulturu Kostolac u Kostolcu, 1/12-25, 3/13-4;
USTANOVE
Kostolac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove Centar za kulturu u Kostolcu, 4/12-1, 9/12-1;
USTANOVE
Kostolac
Statut Ustanove Centar za kulturu Kostolac, 4/12-1, 9/12-1;