Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Odluka o utvrđivanju naziva ulica i trgova naseljenih mesta na teritoriji Grada Požarevca, 5/10-30;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za davanje predloga naziva ulica i trgova Grada Požarevca, 4/13-121;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje pritužbi na rad komunalnih policajca i o razrešenju i imenovanju predsednika i članova, 4/13-122, 7/14-37;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Požarevca, 1/11-120, 2/12-117, 8/12-79, 13/13-55, 1/15-31, 6/16-7;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Odbora za bezbednost Grada Požarevca, i o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova, 4/13-123, 6/13-41, 8/13-59, 3/15-199, 6/15-289, 8/15-107;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, 8/13-59, 4/14-96;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje Grada Požarevca, 13/13-41;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za zdravlje Grada Požarevca, 13/13-59;
GRADSKO VEĆE
Požarevac
Rešenje o izboru gradonačelnika Grada Požarevca, (Bane Spasović) 6/16-3;
GRADSKO VEĆE
Požarevac
Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika Grada Požarevca, (Saša Pavlović) 6/16-3;
GRADSKO VEĆE
Požarevac
Rešenje o izboru 10 članova Gradskog veća Grada Požarevca, 6/16-3;
GRADSKO VEĆE
Požarevac
Poslovnik o radu Gradskog veća Grada Požarevca,1/15-32, 7/15-11;
GRADSKO VEĆE
Požarevac
Pravilnik o načinu rada i naplati naknada članovima radnih tela koja obrazuje Gradsko veće Grada Požarevca, 10/10-41;
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Odluka o organizaciji Gradske uprave Grada Požarevca, 10/13-1;
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Pravilnik o korišćenju prostorija organa Grada Požarevca, br. 01-361-32 od 12.02.2010. godine (nije objavljen a doneo ga je načelnik Gradske uprave);
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Odluka o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na teritoriji Grada Požarevca, 8/13-48;
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Rešenje o razrešenju načelnika Gradske uprave Grada Požarevca (Bojan Kuzmanović), 13/15-262;
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Odluka o komunalnoj inspekciji 4/09-41;
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Odluka o komunalnoj policiji, 13/13-35;
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca, 1/2010-38;