Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
4/13-54, 13/14-353;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Statut JP „Toplifikacija“, 4/13-54, 13/14-353;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktora JP “Toplifikacija” u Požarevcu (Dejan Dačić), 1/15-30;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP “Toplifikacija” u Požarevcu, 6/13-28, 6/15-286;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga JP „Toplifikacija“ iz Požarevca, 5/13-12;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Odluka o Cenovniku usluga JP „Toplifikacija“ Požarevac za 2013.godinu,5/13-12;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Kolektivni ugovor kod poslodavca JP „Toplifikacija“ Požarevac, 11/15-4;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Tarifni sistem za obračun i određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, 8/15-107;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju JKP "Vodovod i kanalizacija", 2/13-20;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" (Saša Valjarević), 10/13-219;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova i Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" u Požarevcu, 6/13-29;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac, 4/13-63;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Statut JKP „Vodovod i kanalizacija“ 4/13-63;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga na teritoriji Grada Požarevca, 13/14-118, 3/15-112;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, 13/14-344;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Cenovnik usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“Požarevac, 13/14-344;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Rešenje o korekciji-umanjenju računa za vodu bez kanalizacije za individualna domaćinstva i kućen savete za vreme važenja zabrane upotrebe vode za piće i pripremu hrane iz gradskog vodovoda u Požarevcu, 12/15-143;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju JKP "Komunalne službe", 2/13-28;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktora JKP "Komunalne službe", (Slobodan Jović), 10/13-220;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP "Komunalne službe" u Požarevcu, 6/13-29;