Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP “Komunalne službe” u Požarevcu, 4/13-72;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Statut JKP „Komunalna službe“, 4/13-73;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga na teritoriji Grada Požarevca, 13/14-118, 3/15-112;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga JKP „Komunalne službe“ Požarevac 13/14-345;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Novi Cenovnik usluga JKP „Komunalne službe“, 13/14-346;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na cene pijačnih usluga i usluga Prihvatilišta za pse i mačke lutalice JKP „Komunalne službe“ Požarevac, 3/14-11;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Novi cenovnik pijačnih usluga i Prihvatilišta za pse i mačke, 3/14-11;
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA“
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju JP „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“, 2/13-1;
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA“
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Direkcije, 4/13-44;
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA“
Požarevac
Statut JP „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“, 4/13-44;
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA“
Požarevac
Rešenje o imenovanju v.d. direktora JP Direkcija za izgradnju Grada Požarevca (Mitar Karadžić), 7/15-8;
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA“
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP “Direkcija za izgradnju grada Požarevca“, 6/13-30, 7/14-39, 6/15-286;
JRDP „RADIO POŽAREVAC“
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju JRDP “Radio Požarevac”, 2/13-55, 4/13-40;
JRDP „RADIO POŽAREVAC“
Požarevac
Rešenje o imenovanju v. d. direktora JRDP ”Radio Požarevac” (Svetomir Mirković), 7/15-9;
JRDP „RADIO POŽAREVAC“
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JRDP „Radio Požarevac“, 6/13-31, 7/15-7;
JRDP „RADIO POŽAREVAC“
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JRDP „Radio Požarevac“, 4/13-101;
JRDP „RADIO POŽAREVAC“
Požarevac
Statut JRDP „Radio Požarevac“, 4/13-101;
JRDP „RADIO POŽAREVAC“
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga JRDP „Radio Požarevac“ Požarevac, 13/14-349;
JRDP „RADIO POŽAREVAC“
Požarevac
Cenovnik usluga JRDP „Radio Požarevac“ Požarevac, 13/14-349;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju JKP “Parking servis” Požarevac (prečišćen tekst), 4/14-77;