Документација

Службени гласници

Локалне таксе, накнаде и допринос

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 Распоред канцеларија

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (1,4 MiB, 13.691 преузимања)


  Организациона структура Градске управе (461,2 KiB, 2.980 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (990,2 KiB, 3.915 преузимања)

Информатор о раду

  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (89,2 KiB, 4.312 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (220,8 KiB, 3.135 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,7 KiB, 3.271 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 4.292 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 4.255 преузимања)


  План набавки за 2022. годину (1,3 MiB, 462 преузимања)


  План набавки за 2021. годину (881,4 KiB, 2.922 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2021 (9,7 MiB, 937 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2020 (5,8 MiB, 2.847 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2019 (6,8 MiB, 3.224 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2021 (762,8 KiB, 850 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2020 (760,1 KiB, 3.964 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2019 (737,4 KiB, 3.378 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (180,4 KiB, 5.772 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 11.645 преузимања)


  Колективни уговор за запослене у градској управи Града Пожаревца (731,3 KiB, 4.189 преузимања)


  Измене и допуне колективног уговора (367,7 KiB, 173 преузимања)


  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 10.452 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама статута Града Пожаревца (207,8 KiB, 3.440 преузимања)


  Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2022. годину (2,7 MiB, 2.511 преузимања)

Упутство о раду трезора

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај о раду инспекцијских органа за 2018. годину

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

ТАБЕЛА УКУПНО ДОДЕЉЕНЕ DE MINIMIS ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

ТАБЕЛА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/