Dokumentacija

Službeni glasnici

Lokalne takse, naknade i doprinos

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Registracija stambenih zajednica

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 Raspored kancelarija

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, gradskog pravobranilaštvu Grada Požarevca i službi interne revizije Grada Požarevca (1,4 MiB, 13.691 preuzimanja)


  Organizaciona struktura Gradske uprave (461,2 KiB, 2.980 preuzimanja)


  Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca (990,2 KiB, 3.915 preuzimanja)

Informator o radu

  Odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (89,2 KiB, 4.312 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (220,8 KiB, 3.135 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,7 KiB, 3.271 preuzimanja)


  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37,7 KiB, 4.291 preuzimanja)


  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238,8 KiB, 4.255 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2022. godinu (1,3 MiB, 462 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2021. godinu (881,4 KiB, 2.922 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2021 (9,7 MiB, 937 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2020 (5,8 MiB, 2.847 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2019 (6,8 MiB, 3.224 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2021 (762,8 KiB, 850 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2020 (760,1 KiB, 3.964 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2019 (737,4 KiB, 3.378 preuzimanja)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (180,4 KiB, 5.772 preuzimanja)


  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525,2 KiB, 11.645 preuzimanja)


  Kolektivni ugovor za zaposlene u gradskoj upravi Grada Požarevca (731,3 KiB, 4.189 preuzimanja)


  Izmene i dopune kolektivnog ugovora (367,7 KiB, 173 preuzimanja)


  Statut grada Požarevca (483,6 KiB, 10.452 preuzimanja)


  Statutarna Odluka o izmenama i dopunama statuta Grada Požarevca (207,8 KiB, 3.440 preuzimanja)


  Građanski vodič kroz Odluku o budžetu za 2022. godinu (2,7 MiB, 2.511 preuzimanja)

Uputstvo o radu trezora

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2018. godinu

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

TABELA UKUPNO DODELjENE DE MINIMIS DRŽAVNE POMOĆI

TABELA – OTVORENI POSTUPCI

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/