Документација

Службени гласници

Локалне таксе, накнаде и допринос

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (2,6 MiB, 4.808 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (804,6 KiB, 606 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 6.042 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (89,2 KiB, 865 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (220,8 KiB, 35 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,7 KiB, 104 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 1.116 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 1.038 преузимања)


  План набавки за 2019. годину (471,4 KiB, 273 преузимања)


  План набавки за 2018. годину (647,6 KiB, 279 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 512 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2018 (5,9 MiB, 290 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2017 (1,9 MiB, 580 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 395 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2018 (3,9 MiB, 842 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 585 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2016 (603,6 KiB, 421 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (286,7 KiB, 2.265 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 3.216 преузимања)


  Колективни уговор за запослене у градској управи Града Пожаревца (731,3 KiB, 176 преузимања)


  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 5.807 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама статута Града Пожаревца (207,8 KiB, 93 преузимања)

Упутство о раду трезора

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај о раду инспекцијских органа за 2018. годину

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/