Документација

Службени гласници

Локалне таксе, накнаде и допринос

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (2,6 MiB, 3.931 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (804,6 KiB, 497 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 5.898 преузимања)


  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца (217,9 KiB, 974 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,5 KiB, 660 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,9 KiB, 260 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,7 KiB, 27 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 1.040 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 925 преузимања)


  План набавки за 2019. годину (471,4 KiB, 188 преузимања)


  План набавки за 2018. годину (647,6 KiB, 199 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 424 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2018 (5,9 MiB, 203 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2017 (1,9 MiB, 400 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 324 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2018 (3,9 MiB, 732 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 479 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2016 (603,6 KiB, 299 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (286,7 KiB, 2.145 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 2.756 преузимања)


  Анекс II Колективног уговора (476,0 KiB, 7 преузимања)


  СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА (475,3 KiB, 169 преузимања)


  Анекс I Колективног уговора (474,7 KiB, 229 преузимања)


  Колективни уговор за Градску управу Града Пожаревца (834,7 KiB, 323 преузимања)


  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 5.419 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама статута Града Пожаревца (207,8 KiB, 13 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај о раду инспекцијских органа за 2018. годину

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/