Dokumentacija

Službeni glasnici

Lokalne takse, naknade i doprinos

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Registracija stambenih zajednica

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, gradskog pravobranilaštvu Grada Požarevca i službi interne revizije Grada Požarevca (2,6 MiB, 4.808 preuzimanja)


  Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca (804,6 KiB, 606 preuzimanja)


  Informator o radu Gradske opštine Kostolac (642,8 KiB, 6.042 preuzimanja)


  Odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (89,2 KiB, 865 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (220,8 KiB, 35 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,7 KiB, 104 preuzimanja)


  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37,7 KiB, 1.116 preuzimanja)


  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238,8 KiB, 1.038 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2019. godinu (471,4 KiB, 273 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2018. godinu (647,6 KiB, 279 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2017. godinu (491,7 KiB, 512 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2018 (5,9 MiB, 290 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2017 (1,9 MiB, 580 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2016 (3,8 MiB, 395 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2018 (3,9 MiB, 842 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2017 (609,0 KiB, 585 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2016 (603,6 KiB, 421 preuzimanja)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (286,7 KiB, 2.265 preuzimanja)


  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525,2 KiB, 3.216 preuzimanja)


  Kolektivni ugovor za zaposlene u gradskoj upravi Grada Požarevca (731,3 KiB, 176 preuzimanja)


  Statut grada Požarevca (483,6 KiB, 5.807 preuzimanja)


  Statutarna Odluka o izmenama i dopunama statuta Grada Požarevca (207,8 KiB, 93 preuzimanja)

Uputstvo o radu trezora

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2018. godinu

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/