Dokumentacija

Službeni glasnici

Lokalne takse, naknade i doprinos

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Registracija stambenih zajednica

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, gradskog pravobranilaštvu Grada Požarevca i službi interne revizije Grada Požarevca (2,6 MiB, 3.931 preuzimanja)


  Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca (804,6 KiB, 497 preuzimanja)


  Informator o radu Gradske opštine Kostolac (642,8 KiB, 5.898 preuzimanja)


  Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca (217,9 KiB, 974 preuzimanja)


  Odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,5 KiB, 660 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,9 KiB, 260 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,7 KiB, 27 preuzimanja)


  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37,7 KiB, 1.040 preuzimanja)


  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238,8 KiB, 925 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2019. godinu (471,4 KiB, 188 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2018. godinu (647,6 KiB, 199 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2017. godinu (491,7 KiB, 424 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2018 (5,9 MiB, 203 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2017 (1,9 MiB, 400 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2016 (3,8 MiB, 324 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2018 (3,9 MiB, 732 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2017 (609,0 KiB, 479 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2016 (603,6 KiB, 299 preuzimanja)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (286,7 KiB, 2.145 preuzimanja)


  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525,2 KiB, 2.756 preuzimanja)


  Aneks II Kolektivnog ugovora (476,0 KiB, 7 preuzimanja)


  SPORAZUM O PRODUŽENjU VAŽENjA KOLEKTIVNOG UGOVORA (475,3 KiB, 169 preuzimanja)


  Aneks I Kolektivnog ugovora (474,7 KiB, 229 preuzimanja)


  Kolektivni ugovor za Gradsku upravu Grada Požarevca (834,7 KiB, 323 preuzimanja)


  Statut grada Požarevca (483,6 KiB, 5.419 preuzimanja)


  Statutarna Odluka o izmenama i dopunama statuta Grada Požarevca (207,8 KiB, 13 preuzimanja)

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2018. godinu

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/